Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Βιομηχανική Ψυχολογία

Η βιομηχανική ψυχολογία είναι μια μορφή εφαρμοσμένης ψυχολογίας στην οποία οι μέθοδοι και οι αρχές της ψυχολογίας χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν θέματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο τόπο εργασίας.

Ο τομέας αυτός έχει μια σχετικά μακρά ιστορία, με τις ρίζες του στον 19ο αιώνα όπου ξεκίνησε και η επιστημονική μορφή της ψυχολογίας. Οφείλει σε διάφορους επιστήμονες την προώθηση της όπως ο Cattell και ο Scott των οποίων η επιρροή είχε σαν αποτέλεσμα ο ακαδημαϊκός κόσμος να δεχτεί και να νομιμοποιήσει την μορφή αυτή της ψυχολογίας. Κάποια γεγονότα και εξελίξεις που αφορούσαν την κοινωνία και την οικονομία ήταν σημαντικά για την προαγωγή της Βιομηχανικής Ψυχολογίας. Ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος πιο συγκεκριμένα, έπαιξαν τον ρόλο τους. Η επιλογή προσωπικού για παράδειγμα έγινε σημείο ενδιαφέροντος μετά τον πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και μετά τον δεύτερος η κατασκευαστές μηχανημάτων εστίασαν αρκετά στον τομέας της ψυχολογίας. Το 1960 το κίνημα για τα δικαιώματα των πολιτών είχε και αυτό με την σειρά του τις επιρροές του.

Οι βιομηχανικοί ψυχολόγοι ή Ι/Ο ψυχολόγοι, έχουν ένα εύρη φάσμα ασχολιών. Πολλοί διδάσκουν και διεξάγουν έρευνες, άλλοι εργάζονται στον τομέας των επιχειρήσεων, την βιομηχανία και τις διαφορές κυβερνήσεις εκτελώντας χρέη συμβούλων και διοικητών. Ακόμα, υπάρχουν και κάποιου που λειτουργούν ως εξωτερικοί σύμβουλοι στους παραπάνω φορείς.

Οι επαγγελματίες σε αυτόν τον κλάδο έχουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό πτυχίο και σε πολλές χώρες χρειάζονται και ειδική άδεια για να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Στο μέλλον πολλοί παράγοντες φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τον κλάδο. Η αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς αλλά και τις ανάγκες των εργαζομένων. Το ανθρώπινο δυναμικό γίνεται όλο και πιο ποικίλο, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιρειών και του παγκοσμιοποιημένου τρόπου εργασίας.
Δημοσίευση σχολίου