Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ψυχοθεραπευτικό σεμινάριο επαναπροσδιορισμού αποφάσεων (Redecision Therapy) στις 3 και 4 Οκτωβρίου


Ψυχοθεραπευτικό σεμινάριο επαναπροσδιορισμού αποφάσεων (Redecision Therapy)
στις 3 και 4 Οκτωβρίου

με την διεθνή Εκπαιδεύτρια & Θεραπεύτρια Redecision & Ψυχογενετικού Συστήματος,                 Phyllis B. Jenkins


Το Ψυχοθεραπευτικό σεμινάριο επαναπροσδιορισμού αποφάσεων (Redecision Therapy) είναι μια
μια ψυχοθεραπεία βάθους που επαναπρογραμματίζει τα ενδοβεβλημένα μη-υγιή γονικά πρότυπα,
και με αναδρομή αλλάζει τις αρνητικές πρώιμες εμπειρίες και αποφάσεις,αποκαθιστώντας έτσι την αυθεντική λειτουργικότητα του θεραπευόμενουσε γνωσιακό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο.
Μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που αναδεικνύει την σημαντικότητα του επαναπροσδιορισμού των πυρηνικών αποφάσεων της παιδικής ηλικίας.

Ένα ιδιαιτέρως αποτελεσματικό και εύχρηστο ψυχοθεραπευτικό σύστημα βάθους που συνθέτει
τις πιο δυνατές τεχνικές της Gestalt με το θεωρητικό υπόβαθρο της Συναλλακτικής Ανάλυσης,
Ένα εξαιρετικά εύχρηστο θεραπευτικό εργαλείο που εύκολα ενσωματώνεται στη δική σας προσέγγιση!

Μια εξαιρετικά δυνατή μέθοδος ψυχοθεραπείας που επιφέρει άμεσα αποτελέσματα, και είναι χρήσιμη είτε ως βραχεία είτε ως μακροχρόνια ψυχοθεραπεία, ατομικά και ομαδικά.


Εισαγωγική Ομιλία:
Τετάρτη 18.00 – 19.00, 3 Οκτωβρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ  -  ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αυτοτελές εισαγωγικό Σεμινάριο:
3 - 4 Οκτωβρίου
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πληροφορίες – Εγγραφές

ΔΙΟΔΟΣ Κέντρο Προσωπικής Ανάπτυξης & Θεραπείας
Νικηφόρου Ουρανού 2, Λυκαβηττός 114 71

  Τηλ: 210- 3620020, 3620490,  e-mail: diodos@otenet.grwww.diodosnet.gr

Τι είναι η Redecision Therapy

“ Το άτομο συγκεκριμενοποιεί τι θέλει να αλλάξει, επιστρέφει σε μια σκηνή της παιδικής ηλικίας που αντιστοιχεί στην αλλαγή που θέλει να κάνει. Συνήθως επιστρέφει σαν ‘Προσαρμοσμένο Παιδί’ και αισθάνεται τα συναισθήματα, την ανικανότητα και τις πρώϊμες αποφάσεις του παρελθόντος. Μετά, μέσα στη σκηνή που αναβιώνει, το ‘Ελεύθερο Παιδί’ κάνει μια αλλαγή στο τρόπο που αισθάνεται, πράττει, βιώνει το σώμα του, και έπειτα επιστρέφει στο παρόν, πραγματώνοντας το νέο τρόπο ύπαρξης σε ατομικό και διαπροσωπικό επίπεδο.”

Mary Goulding, LCSW


Η Θεραπεία Επαναπροσδιορισμού Αποφάσεων είναι μία δυναμική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, με άμεσα και απτά αποτελέσματα, που επιφέρει βαθιές αλλαγές στον ψυχισμό και τη λειτουργία του ατόμου. Έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην ατομική, οικογενειακή και ομαδική θεραπεία, όπου χρησιμοποιείται είτε ως βραχεία είτε ως μακροχρόνια ψυχοθεραπεία.

Αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε από τον Robert Goulding, MD και τη Mary McClure Goulding, LCSW, τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε διδάχτηκε σε χιλιάδες θεραπευτές ανά το κόσμο. Ως αποτέλεσμα αυτού, η θεραπεία Επαναπροσδιορισμού Αποφάσεων έχει ενσωματωθεί και έχει επηρεάσει πολλές διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές μεθόδους.

Η Θεραπεία Επαναπροσδιορισμού Αποφάσεων ενώ περιέχει στοιχεία από διάφορες προσεγγίσεις, στηρίζεται περισσότερο στη Συναλλακτική Ανάλυση (Transactional Analysis) του Eric Berne και στη Θεραπεία Gestalt του Fritz Perls. Το θεωρητικό της υπόβαθρο το δανείζεται από τη Συναλλακτική Ανάλυση στην οποία προσδίδει μια βιωματική διάσταση εστιαζόμενη πολύ περισσότερο στο σώμα και στα συναισθήματα του θεραπευόμενου. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιεί τεχνικές της θεραπείας Gestalt για να ενθαρρύνει τον πελάτη να εκφραστεί με ένα τρόπο που να τον φέρει στο ‘εδώ και τώρα’, έτσι ώστε ακόμα και συμβάντα του παρελθόντος να διαδραματιστούν ακριβώς εδώ και ακριβώς τώρα με τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτά. [Αναλυτική περιγραφή βασικών εννοιών της Συναλλακτικής Ανάλυσης θα βρείτε στο τέλος του κειμένου.]

Αν και οι 2 κύριοι πυλώνες της Θεραπείας Επαναπροσδιορισμού Αποφάσεων είναι οι προαναφερόμενοι, επιπρόσθετα περιέχει χρήσιμα στοιχεία από τη θεωρία και τεχνικές από τη μεθοδολογία των παρακάτω θεραπευτικών κατευθύνσεων:
Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία, Process Work, Ψυχοδυναμική Θεραπεία, Γνωσιακή–Συμπεριφορική Θεραπεία, Αντικειμενότροπες Σχέσεις, Ψυχόδραμα, Υπνοθεραπεία, Ψυχογενετικό Σύστημα και τη θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης.

Η βασική θεωρητική θέση της Redecision Therapy είναι ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη φύση των πιέσεων του περιβάλλοντός τους, αναγκάζονται να πάρουν αποφάσεις ζωτικής σημασίας για τον τρόπο σκέψης, τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και το σώμα τους. Ένας πελάτης που έχει σκοπό να επιφέρει βαθιά αλλαγή, χρειάζεται να αποκτήσει πρόσβαση και να αλλάξει τις πρώϊμες παιδικές του αποφάσεις (τον παιδικό μηχανισμό αντιμετώπισης, ο οποίος τροφοδοτείται από το ανάλογο σύστημα πεποιθήσεων), που ενώ πλέον έχει ξεχάσει, αυτές ενεργούν ασυνείδητα και κατευθύνουν ακόμα και σήμερα την συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής του. 

Αυτή η θεραπευτική προσέγγιση μεταβαίνει από το “talk-therapy” στην “θεραπεία αποτελεσματικής αλλαγής”. Συχνά η θεραπευτική διαδικασία είναι άμεση και ανακουφιστική καθώς ενώ αρχικά εξερευνεί και απελευθερώνει σε βάθος το συναισθηματικό υλικό του ατόμου, τον μεταφέρει αμέσως μετά στην υλοποίηση των επιθυμητών αλλαγών και στην “τελική ευθεία” της θεραπείας. Εξαιτίας λοιπόν των άμεσων και συχνά δραματικών αλλαγών, η διαδικασία μπορεί να φαίνεται κάπως σαν μαγική, όμως παραμένει μια επιστημονική και διδάξιμη θεραπευτική προσέγγιση.

Θεραπευτικές Εφαρμογές

Η Redecision Therapy έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών, των κρίσεων πανικού, των φοβιών, των ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών, του τραύματος και του PTSD, της κατάθλιψης, των αυτοκτονικών τάσεων, της απώλειας και του πένθους. Επιπλέον είναι χρήσιμη για την επίλυση σε θέματα ντροπής, χαμηλής αυτοεκτίμησης, εθισμούς, χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, κα.


Δημοσίευση σχολίου