Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2014 Ημερίδα EFT & EFFT Συγκινησιακές Διεργασίες στο Προσκήνιο: Θεραπεία Ζευγαριού και Οικογένειας Emotionally Focused Therapy (EFT) & Emotionally Focused Family Therapy (EFFT) Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2014 Εργαστήριο στη Θεραπεία Οικογένειας EFFT Dr. James Furrow, Prof. Marital and Family Therapy, Pasadena, California, USA

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2014
Ημερίδα EFT & EFFT
Συγκινησιακές Διεργασίες στο Προσκήνιο: Θεραπεία Ζευγαριού και Οικογένειας
Emotionally Focused Therapy (EFT) & Emotionally Focused Family Therapy (EFFT)
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2014
Εργαστήριο στη Θεραπεία Οικογένειας EFFT
oktober 2014
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2014
Ημερίδα στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία ζεύγους EFT και οικογένειας  EFFT
Το EFT είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο θεραπείας ζεύγους και οικογένειας που εστιάζει στις συγκινήσεις ως κατευθυντήρια δύναμη των σχέσεων. Έχει τις θεωρητικές ρίζες στη Συστημική Προσέγγιση μέσα από την οποία χαρτογραφεί και διερευνά τα μοτίβα (patterns) επικοινωνίας και συμπεριφοράς μεταξύ των συντρόφων και των μελών της οικογένειας. Αξιοποιεί, ταυτόχρονα τη Θεωρία του Δεσμού ως το πλαίσιο κατανόησης των αναγκών στις σχέσεις αγάπης και, επιπλέον, χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνικές της Βιωματικής Ροτζεριανής Θεραπείας. Το EFT συνδυάζει και απαρτιώνει τη θεωρία του δεσμού και την ενδοπροσωπική-βιωματική πρακτική στην διαπροσωπική-συστημική προσέγγιση.
Στόχοι της Ημερίδας:
  • Εξοικείωση με το μοντέλο της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας EFT: 3 στάδια, 9 βήματα
  • Κατανόηση της φύσης και δυναμικής της συντροφικής σχέσης και των δυσλειτουργικών μοτίβων σύνδεσης
  • Κατανόηση της θεωρίας του ενήλικου δεσμού και η αξιοποίησή του στη θεραπεία ζεύγους και οικογένειας.
Θα παρουσιαστούν συνεδρίες EFT και θα πραγματοποιηθούν βιωματικές προσομοιώσεις.
9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ., Τόπος: Πανεπιστημίου 30, Πανεπιστήμιο Αθηνών αίθουσα «Άλκη Αργυριάδη», Κόστος: 80€, Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 120
 Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2014
Εργαστήριο στη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία Οικογένειας EFFT
Η Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία Οικογένειας EFFT αξιοποιεί την προσέγγιση του EFT βοηθώντας τις οικογένειες να δημιουργήσουν έναν ασφαλή δεσμό και αυξάνοντας τη συναισθηματική προσβασιμότητα και ανταπόκριση μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
Στόχοι του Εργαστηρίου:
  • Ευαισθητοποίηση στο μοντέλο της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας Οικογένειας EFFT
  • Κατανόηση της οικογενειακής δυσφορίας υπό το πρίσμα των συναισθημάτων και του δεσμού
  • Εξοικείωση με την διαδικασία αξιολόγησης EFFT
  • Εμπειρία με την διεργασία δημιουργίας στιγμών στην θεραπεία, όπου τα μέλη της οικογένειας αποκαθιστούν τις σχέσεις τους και αναπτύσσουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης.
9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ., Τόπος: θα ανακοινωθεί, Κόστος:80€, Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 50
Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας
Γλώσσα του Διημέρου: Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Δημοσίευση σχολίου