Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Δεν ειναι ολα δυσλεξία !!!

μιλώντας για την μάθηση…


Η λέξη δυσλεξία είναι ένας όρος πολύ γενικός που χρησιμοποιείται συνήθως για όλες τις μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, όταν βλέπουμε ένα παιδί να κάνει ορθογραφικά λάθη λέμε, «μάλλον δυσλεξία θα είναι», το ίδιο κάνουμε και όταν δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει καλά. Η έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με πολύ ευκολία βαφτίζουν με έναν όρο που τους φαίνεται εύκολος, κάτι αρκετά πολύπλοκο όπως τα μαθησιακά προβλήματα, μπερδεύουν αρκετά το τοπίο.

Οι πρώτοι λήπτες αυτής της γενίκευσης, είναι οι γονείς που σπεύδουν να χαρακτηρίσουν ή μη τα παιδιά τους με μια τέτοια ταμπέλα, χωρίς και οι ίδιοι να γνωρίζουν τι και πώς.
Πριν μιλήσουμε για τις κυρίες μορφές δυσκολιών στη μάθηση, θα ήθελα να έχουμε το μυαλό μας ότι οποιοδήποτε σύμπτωμα έχει το νόημα του και όσο μένουμε στο πως θα το εξαλείψουμε και όχι στο τα σημαίνει για την ζωή μας και την οικογένεια μας, τότε θα βλέπουμε το δέντρο και θα χάνουμε το δασός.

Οι βασικοί τομείς των διαταραχών γραφής και ανάγνωσης έχουν ως εξής:

Δυσλεξίες και Δυσγραφίες

Καθαρή αλεξία (pure alexia)
Είναι η απώλεια της δυνατότητας του άτομου να γράφει χωρίς όμως να έχει χαθεί η δυνατότητας της ανάγνωσης. Συνήθως προκαλείται από εγκεφαλική βλάβη.

Επιφανειακή Δυσλεξία

Συμβαίνει όταν ένα άτομο έχει την ικανότητα να διαβάσει φωνητικά ( που διαβάζονται όπως ακούγονται) αλλά έχει δυσκολία στο να διαβάζει λέξεις που γράφονται « ανώμαλα».

Φωνολογική Δυσλεξία

Συμβαίνει όταν το άτομο μπορεί να διαβάσει οικείες και γνωστές του λέξεις αλλά δεν μπορεί να διαβάσει άγνωστες λέξεις ή συντομογραφίες.

Δυσλεξία σχηματισμού λέξης ( λέγεται και Δυσλεξία συλλαβισμού)

Είναι η δυσκολία του ατόμου να διαβάσει την λέξη χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει ένα ένα τα γράμματα για να τα ενώσει.

Ευθεία Δυσλεξία

Είναι η δυσλεξία κατά την όποιο το άτομο λόγω εγκεφαλικής βλάβης δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που διαβάζει.

Φωνολογική Δυσγραφία

Το άτομο δεν γράφει τις λέξεις όπως ακριβώς τις ακούει και δεν μπορεί να γράψει σωστά λέξεις με γράμματα που δεν προφέρονται ή προφέρονται διαφορετικά.

Ορθογραφική δυσγραφία.

Το άτομο γράφει όλες τις κανονικά γραμμένες λέξεις αλλά δεν μπορεί να γράψει τις λέξεις στις οποίες εισάγεται ένα ενδιάμεσο γράμμα αλλά δεν προφέρεται.

Δημοσίευση σχολίου