Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πανεπιστήμια χωρίς Κάπνισμα»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών
Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Ψυχολογίας,
Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Αθήνα
Τηλ: 210–727 7554, Φαξ: 210-727 7553
E-Mail: skf@cc.uoa.gr, http://www.uoa.gr/skf

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πανεπιστήμια χωρίς Κάπνισμα»
17 Μαρτίου 2011
Νέο Αμφιθέατρο (Πανεπιστημίου 30)
10:00 Χαιρετισμοί: Καθ. Θ. Πελεγρίνη, Πρύτανης
Καθ. Θ. Λιακάκος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Εξωτερικών
Σχέσεων
Καθ. Η. Μπεζεβέγκης, Διευθυντής Τομέα Ψυχολογίας
Καθ. Τ. Κουρέα – Κρεμαστινού, Πρόεδρος Κ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
10:30–12:00 Πρόεδρος: Ε. Καραδήμας
1. Χρ. Γκράτσιου: Το πρόβλημα του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος
2. Η. Σχορετσανίτη: Στάσεις και συμπεριφορές του ελληνικού πληθυσμού απέναντι στο
κάπνισμα
3. Α. Καλαντζή-Αζίζι: Το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της καπνιστικής
συνήθειας στο φοιτητικό πληθυσμό
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30–14:00 Πρόεδρος: Φ. Αναγνωστόπουλος
1. Ε. Καραδήμας: Η χρήση των κοινωνικογνωστικών μοντέλων στην ανάπτυξη του
ενημερωτικού υλικού του προγράμματος παρέμβασης
2. Κ. Ευθυμίου: Το ομαδικό πρόγραμμα διακοπής του καπνίσματος
3. Ντ. Χαρίλα: Η εκπαίδευση των συντονιστών των ομάδων διακοπής του καπνίσματος
4. Α. Σοφιανοπούλου: Η διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με την
καπνιστική συμπεριφορά στο φοιτητικό πληθυσμό της Ελλάδας
Συζήτηση
14:00 Συνέντευξη τύπου
Δημοσίευση σχολίου