Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Ομαδικές Παράνομες Συλλήψεις...

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2011

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο διάστημα το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες δέχεται αλλεπάλληλες καταγγελίες για παράνομες συλλήψεις αιτούντων άσυλο οι οποίοι συλλαμβάνονται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και εν συνεχεία οδηγούνται στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, όπου και πραγματοποιούνται εσπευσμένα και με συνοπτικές διαδικασίες μη σύννομες, οι συνεντεύξεις εξέτασης των αιτημάτων τους.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό της έλλειψης νομιμότητας της όλης διαδικασίας είναι το γεγονός ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι αιτούντες, όταν συλλαμβάνονται, κρατούν στα χέρια τους προσκλήσεις που τους έχουν ήδη επιδοθεί νομίμως και με τις οποίες έχουν οριστεί μεταγενέστερες ημερομηνίες για την εξέταση του αιτήματός τους.

Οι εν λόγω διαδικασίες είναι εντελώς παράνομες καθώς παραβιάζονται:

1) Το άρθρο 8 παρ.1 του ΠΔ 114/2010, αφού οι αιτούντες δεν ενημερώθηκαν ότι αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει ήταν η συνέντευξη από την οποία θα κρινόταν η έκβαση του αιτήματος ασύλου τους

2) Το άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ. 114/2010, το οποίο ορίζει ότι οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαμβάνονται μετά από εμπεριστατωμένη εξέταση. Είναι χαρακτηριστιό ότι οι εν λόγω συνεντεύξεις όπως καταγγέλουν οι αιτούντες δεν υπερέβησαν τη μισή ώρα (με δεδομένο ότι μόνο η καταγραφή των στοιχείων και το τυπικό κομμάτι μιας τέτοιας συνέντευξης διαρκεί περίπου ένα τέταρτο της ώρας με είκοσι λεπτά)

3) Το άρθρο 8 παρ.1 και 10 παρ. 1 και παρ. 9 του Π.Δ. 114/2010, αφού κάποιες από τις εσπευσμένες συνεντεύξεις δεν έγιναν σε γλώσσα που κατανοούσαν οι αιτούντες

4) Τα άρθρα 8 παρ.1, 10 παρ. 1. και 11 παρ. 1 του ΠΔ 114/2010, αφού δεν δόθηκε στους αιτούντες εύλογος χρόνος προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα και να συμβουλευτούν νομικό ή άλλο σύμβουλο ή να έρθουν σε επικοινωνία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ούτε και με κάποια άλλη Οργάνωση που παρέχει νομική συνδρομή

5) Το άρθρο 8 του ΠΔ 114/2010 αφού οι περισσότεροι αιτούντες δεν ενημερώθηκαν σχετικά με τα δικαιώματά τους, όπως λόγου χάρη σχετικά με το δικαίωμά τους σε προσφυγή κατά της απόφασης που απέρριπτε το αίτημα ασύλου τους.

Είναι προφανής η προσπάθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να ολοκληρώσει τη διαδικασία ασύλου όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αιτούντων άσυλο στο μικρότερο δυνατό χρόνο. Μόνο που οι ενέργειες αυτές πρέπει να μη στοχεύουν μόνο στη διεκπεραίωση αλλά να είναι σύννομες και να προστατεύουν τους ανθρώπους αυτούς και τα δικαιώματά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Σπύρο Κουλοχέρη

τηλέφωνo επικοινωνίας 210 38 00 990

e-mail koulocheris@gcr.gr

www.facebook.com/gcr.gr
Δημοσίευση σχολίου