Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

«Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης »


«Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης»


Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα παρουσίασης του Προγράμματος «Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 11:00 μμ στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας  196, 11521, Αθήνα).
 Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας συνεργάζεται με τη ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε 21 δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με την ένταξη ειδικά εκπαιδευμένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών. Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαμεσολάβησης ανάμεσα στους μετανάστες υπηκόους τρίτων χωρών και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Η συμβολή τους αναδεικνύεται καθοριστική μέσα στην πολυπολιτισμική σημερινή πραγματικότητα, καθώς εξασφαλίζουν την αποτελεσματική επικοινωνία των υπηκόων τρίτων χωρών με τους ιατρούς, το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και την εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας για καλύτερη πρόληψη και θεραπεία, με αποτέλεσμα και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης του Προγράμματος στους κόλπους των δημοσίων νοσοκομείων, η στήριξη εκ μέρους όλων κρίνεται απαραίτητη. Η παρουσία σας στην Ημερίδα θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του προβληματισμού και των αναγκαίων παρεμβάσεων για ένα τόσο κοινωνικά ευαίσθητο θέμα.
 Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.
 Ο Κοσμήτορας της ΕΣΔΥ                          Η επιστημονική υπεύθυνη του έργου          Η υπεύθυνη Εργου
 Καθ. Γιάννης Κυριόπουλος                          Δρ. Έλλη Ιωαννίδη-Καπόλου                   Ιωάννα Σκαρλάτου
Δημοσίευση σχολίου